Algemene informatie gezelschapsdieren

Onder dit kopje vindt u algemene informatie over gezelschapsdieren. De onderwerpen zijn:


Leeftijden van uw huisdier omgerekend naar mensenjaren
Vaak wordt gezegd dat één hondenjaar, en ook één kattenjaar, gelijk staat aan zeven mensenjaren. Inmiddels is bekend dat dit iets genuanceerder ligt. Voornamelijk in de eerste levensjaren ontwikkeld een hond og kat zich sneller. Hieronder is duidelijk te lezen hoe de verhoudingen zijn:

algemeen gezelschapsdieren