Elleboogdysplasie

Het onderzoek naar elleboogdysplasie richt zich op vier verschillende aandoeningen van het elleboog gewricht. Alle aandoeningen in dit gewricht leiden op den duur tot vervorming van het gewricht en kreupelheid.Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd al ernstige problemen van ondervinden. Bij anderen zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid.

De elleboog
De elleboog bevindt zich op de scheiding van onder- en bovenarm. Als de hond staat, kunt u aan de achterzijde van het gewricht een benige punt voelen. Dit is een onderdeel van de ellepijp. De onderarm van een mend bestaat uit twee botten namelijk het spaakbeen en de ellepijp. De bovenarm bestaat uit één bot namelijk opperarmbeen. De hond heeft dezelfde opbouw qua botten in de voorpoten als de mens. Daar waar de drie beenderen bij elkaar komen, is sprake van het ellebooggewricht. Dit gewricht kan scharnieren, net als de knie, en bovenal is het mogelijk om de onderarm te draaien. Onderdelen van het gewricht zijn de processus coronoideus die zich bevindt aan de binnenzijde van het gewricht en de processus anconeus is de benige punt die scharniert tijdens het strekken in het gat in het opperarmbeen.

Wanneer spreekt men van elleboogdysplasie?
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor aandoeningen in het elleboog gewricht. Deze aandoeningen zijn:

  • LPC, de afkorting van los processus coronoideus. Het puntje van de binnenzijde van de elleboog, dan wel een deel ervan, komt los te liggen. Dit losse stukje gaat functioneren als een los stukje bot in het gewricht en gaat pijn veroorzaken. Het schuren geeft ook beschadeging, met als gevolg slijtage.
  • LPA, afkorting voor los processus anconeus. Als er tijdens de ontwikkeling van de jonge hond iets misgaat, zien we vaak op zeer jonge leeftijd eem kreupele hond (leeftijd van 4-5 maanden). Ook hier geldt irriatie van het losse stuk en secundair slijtage met als gevolg een te vroeg versleten elleboog.
  • OCD, afkorting voor osteochondrose dissecans. Hierbij laat er een kraakbeenflap los van het binnenglijvalk van het opperarmbeen. Net als bij de vorige twee aandoeningen geeft dit lokale irriatie en op den duur slijtage.
  • Incongruentie is simpel gezegd “een niet goed passend elleboog”. Om een diversiteit aan redenen gaat er iets mis in het uitgroeien van de ellepijp en het spaakbeen. De één groeit harder dan de ander en het gewrichtsvalk dat door de spaakbeen en ellepijp worden gevormd, krijgt een niveauverschil. Dit heeft ernstige consequenties voor het functioneren van het gewricht zoals pijnlijk en slijtage.

Bij alle vier de aandoeningen van het elleboog gewricht treedt slijtage op. Slijtage is een vorm van artrose. Meer informatie over artrose, klik hier.