Vaccinatie van honden

Om uw hond volledige bescherming te kunnen bieden tegen besmettelijke ziekten moet de hond gevaccineerd worden (vaccinatie hond). Hieronder leest u waarom het vaccineren bescherming biedt, welke besmettelijke ziekten er zijn en welk vaccinatieschema wij hanteren.

Vaccineren beschermt
Tegenwoordig kunt u uw hond inenten tegen verschillende besmettelijke ziekten zoals hepatitis, hondenziekte, parvo, kennelhoest, de ziekte van Weil en hondsdolheid. Bij de enting wordt er een kleine hoeveelheid vaccin ingespoten. Het vaccin bevat één of meerdere ziekteverwekkers die zover zijn uit geschakeld dat de hond er niet ziek van kan worden. Wel zorgen de ziekteverwekkers ervoor dat de hond zelf afweerstoffen tegen de ziekte(n) gaat aanmaken. Als de hond later een infectie oploopt met één van de ziekteverwekkers, zijn er al afweerstoffen aanwezig. De hond kan zich hierdoor ‘zelf genezen’ omdat de afweerstoffen en het immuunsysteem de ziekteverwekker opruimen. De hond ontwikkeld hierdoor geen of slechts lichte ziektesymptomen en loopt niet het risico te overlijden of blijvende schade op te lopen.

Biba,9wkn,shi-zhu

Hondenziekte (ook wel ziekte van Carré)
Hondenziekte komt zowel bij een jonge hond als een volwassen hond voor. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is erg besmettelijk. Het virus zorgt voor ernstige ontstekingen in onder andere de darmen, longen en hersenen. De eerste symptomen zijn soms heel onschuldig zoals een loopneus en wat hoesten. Tevens komt het voor dat een hond acuut erg ziek wordt. Meer dan 50% van de zieke honden overleeft een besmetting met het virus niet. De honden die het wel overleven hebben een grote kans op blijvend letsel aan de zenuwen. Honden kunnen over de hele wereld besmet raken met het virus, ook in Nederland. Dankzij consequent vaccineren komt het virus een stuk minder voor dan vroeger.

Parvo
Parvo is uiterst besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Als de hond eenmaal Parvo heeft zijn de overlevingskansen nihil. Het virus verspreidt zich via de uitwerpselen van een besmette hond en dringt door in de darmen waar vervolgens ernstige ontstekingen veroorzaakt worden. Hierdoor krijgt de hond al snel een wee ruikende, bloederige diarree. De hond is doodziek en braakt soms bloed op. Jonge hondjes die besmet zijn geraakt met Parvo vallen soms dood neer. Na onderzoek blijkt dan vaak dat het virus ook is doorgedrongen tot het hart wat een hartstilstand veroorzaakt. Dus vooral bij jonge hondjes is Parvo zeer schadelijk.

Ziekte van Weil
De ziekte van Weil wordt overgebracht door bacteriën, die meestal afkomstig zijn uit de urine van andere honden of van ratten. De meeste honden raken besmet door verontreinigde plassen, vijvers, sloten en grachten. Doordat een hond in besmet water zwemt of drinkt, komen via de slijmvliezen en door de huid de bacteriën naar binnen. In het lichaam nestelt de bacterie zich in de lever en de nieren. De symptomen zijn: hoge koorts, plast donkergele tot roodbruine urine en de slijmvliezen worden geel. Honden die besmet zijn geweest met de ziekte van Weil houden er bijna altijd een leveraandoening of beschadigde nieren aan over. Naast andere dieren kunnen ook mensen de ziekte van Weil oplopen. Regelmatig komt de ziekte nog steeds voor. Daarom is het vaccineren van uw hond van groot belang!

Hepatitis
Hepatitis is een besmettelijke leverziekte en wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt verspreid via de urine van besmette honden. De symptomen variëren van lichte koorts tot een zeer ernstige ontsteking aan de lever. In een vroeg stadium, als er nog geen ontsteking in de lever aanwezig is, is genezing mogelijk. Een hond waarbij de lever eenmaal ontstoken is, loopt de koorts hoog op, de hond eet niet meer en de mogelijkheid op genezing wordt nihil.

Kennelhoest
Kennelhoest is een uit de hand gelopen ‘hondenverkoudheid’. Het wordt veroorzaakt door verschillende factoren waaronder een aantal virussen en bacteriën. Vooral in kennels breekt de ziekte vaak uit doordat honden de gehele dag elkaar staan aan te blaffen. Vandaar ook de naam ‘kennelhoest’. De meeste kennels stellen daarom ook een verplichte inenting tegen kennelhoest als de hond gehuisvest wordt in hun kennel. Ook bij trainingen, tentoonstellingen en gewoon over staat lopen, kan de hond besmet worden met de ziekte.

Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd)
Hondsdolheid ofwel rabiës is misschien wel de meest gevreesde hondenziekte ter wereld. De ziekte is extreem gevaarlijk voor dier en mens. Ook de mens kan rabiës oplopen door een beet van een besmette hond of vos. In Nederland komt rabiës onder honden nauwelijks voor. Echter over de grens is er wel een mogelijkheid om besmet te raken (zowel mens als dier) via hondsdolle vossen in België of Duitsland. Hondsdolheid eindigt altijd met de dood. De oorzaak is een virus in het speeksel dat via een beet wordt overgebracht. Via het zenuwstelsel verspreidt het virus zich in het lichaam. De hersenen worden in het laatste stadium aangetast. Het ene ogenblik is het geïnfecteerde dier angstig en kruipt weg. Het andere ogenblik reageert het dier verwilderd en wordt agressief. In alles wat er binnen zijn bereik aanwezig is wordt gebeten. Gaat uw hond mee op vakantie? Vakantielanden verplichten het vaccineren tegen rabiës.

Vaccinatieschema

  • 6 weken leeftijd: 1ste enting tegen hondenziekte en Parvo
  • 9 weken leeftijd: 2e enting tegen Parvo en ziekte van Weil
  • 12 weken leeftijd: 3e enting tegen hondenziekte, Parvo en ziekte van Weil (volledige cocktail)
  • 1 jaar leeftijd: volledige cocktail (hondenziekte, Parvo en ziekte van Weil)
  • 2 jaar leeftijd: kleine cocktail (ziekte van Weil)
  • 3 jaar leeftijd: kleine cocktail (ziekte van Weil)
  • 4 jaar leeftijd: volledige cocktail (hondenziekte, Parvo en ziekte van Weil)
  • 5 jaar leeftijd: kleine cocktail (ziekte van Weil)
  • etc.

Vaccineren tegen kennelhoest vindt jaarlijks plaats als de hond in een kennel wordt geplaatst. Rabiës wordt één keer in de twee of drie jaar gevaccineerd. Dit is afhankelijk van de vaccinatie. Vraag uw dierenarts om het specifieke vaccinatieschema.