Landbouwhuisdieren

Het kopje landbouwhuisdieren is onder verdeeld in de volgende kopjes:

Onder boven genoemde kopjes vindt u informatie wat relevant is voor de desbetreffende diersoort. Binnen Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen zijn vijftien geborgde rundvee dierenartsen werkzaam. Met elkaar hebben wij een schat aan kennis, ervaringen en kunde in huis.

Dalfsen sessie2 jpg klein-57