Bedrijfsgezondheids- (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP)

Vanaf 1 januari 2012 is de PVV-verordening “registratie en verantwoording antibioticagebruik” van kracht. Dat betekent dat er op elk bedrijf een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan aanwezig moet zijn. In een gezondheidsplan staat welke ziekten er op een bedrijf voorkomen en wat men aan preventieve maatregelen doet. In een behandelplan staat beschreven welke behandelingen men standaard uitvoert bij de meest voorkomende ziekten op het bedrijf.

Met het vastleggen van het antibioticagebruik wil men bereiken dat het overzichtelijk wordt welke problemen er spelen op een bedrijf en waar mogelijk antibioticagebruik wordt teruggedrongen.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende onderdelen:

koe3