Stinkpoot bij koeien

Stinkpoten bij koeien is van zichzelf niet pijnlijk, maar is een voorloper van veel andere aandoeningen. Daarmee is het wel een infectie die goed in de gaten gehouden moet worden en op tijd moet worden aangepakt!

Stinkpoot is net als de ziekte van Mortellaro een infectieuze aandoening en wordt veroorzaakt door verschillende bacteriën. Deze bacteriën zorgen ervoor dat er in het bal gebied van de klauw extra hoorngroei plaatsvindt. Vervolgens zorgen deze bacteriën voor het ontstaan van kloven in het overmatige hoorn, waardoor de kans op zoolzweren en tussenklauwontsteking groter wordt.  

Stinkpoot heeft veel te maken met het stalmilieu. Een vochtig klimaat en veel mest op de roosters, vormen de ideale omstandigheden voor het ontwikkelen van problemen met stinkpoten. Een goede stalhygiëne staat dan ook bovenaan in de lijst van te nemen preventieve maatregelen. 

stinkpoot bij koeien