Zoolbloeding koe

Een zoolbloeding bij de koe is gemakkelijk te herkennen als een rode vlek in de klauw. Het is een van de meest voorkomende klauwaandoeningen bij het rund.

Een zoolbloeding ontstaat door een probleem in de hoornlaag van de klauw. In deze laag wordt het hoorn gevormd. Wanneer er in deze laag problemen optreden kunnen er bloedingen ontstaan. Een groot deel van de zoolbloedingen ontstaat door een mechanische oorzaak: druk van buitenaf. Bekende voorbeelden zijn de steentjes op het kavelpad, kettingen van de roosterschuif, ongelijk liggende roosters en afstapjes.

Om zoolbloedingen te voorkomen is het belangrijk dat de koeien voldoende liggen. Voldoende, schone en ruime boxen zorgen voor ontlasting van de klauwen. Ook een rantsoen met voldoende structuur is belangrijk. Pensverzuring is ook een van de bekende oorzaken van beschadigingen in de hoornvorming en daarmee het ontstaan van zoolbloedingen. De tijd die het kost om een zoolbloeding uit het hoorn te laten groeien is 6-8 weken. De historie van een bloeding aan het klauwoppervlak heeft zijn historie dus al een paar maanden terug!

De behandeling van een zoolbloeding bestaat uit het functioneel bekappen van de klauw. Dit om te voorkomen dat een zoolbloeding tot verdere klauwproblemen leidt!

zoolbloeding koe