Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen werkt aan uiergezondheid in samenwerking met het UGCN! 

LTO Rundveehouderij, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en het Productschap Zuivel (PZ) vinden uiergezondheid belangrijk. Dat is enerzijds, omdat uierontsteking economische schade voor de sector veroorzaakt en anderzijds vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Bovendien verstoort een uierontsteking het werkritme van de veehouder. In de afgelopen jaren is het tankmelkcelgetal in Nederland langzaam opgelopen. Hierom heeft de Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) van de productschappen PVE en PZ de Stuurgroep Uiergezondheid opdracht gegeven het aantal gevallen van uierontsteking bij melkvee middels een Meerjarenplan Uiergezondheid te verminderen. Het project wordt gecoördineerd door het Uier GezondheidsCentrum Nederland (UGCN); geleid door Theo Lam. 

De activiteiten die binnen het UGCN worden uitgevoerd zijn gericht op het terugdringen van mastitis en splitsen zich in activiteiten voor het uitvoeren van onderzoek en in activiteiten die dierenartsenpraktijken ondersteunen. Zie voor informatie over het onderzoek dat binnen het UGCN wordt uitgevoerd de website van het UGCN (www.ugcn.nl). Inmiddels zijn tientallen dierenartsenpraktijken binnen het project actief. Voor deze praktijken, is een aantal praktijkgerichte instrumenten ontwikkeld waarmee wij aan het werk gaan. 

Welke activiteiten kunt u als veehouder verwachten? 
Het project kent als kern de zogenaamde vijfpoot, waarin de 5 belangrijkste onderwerpen rondom uiergezondheid ieder in een tijdsblok centraal staan.

Ik   Wil   Mastitis  Beter  Controleren 

Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens praktische studiegroepen over uiergezondheid: 

 • Infectiedruk en Omgeving
  • Hoe kan ik de infectiedruk op mijn bedrijf verlagen? 
 • Weerstand en transitie 
  • Hoe beoordeel en beïnvloed ik de weerstand in de transitieperiode? 
 • Melken 
  • Welke risicofactoren kunnen een rol spelen bij het melken? Hoe is de speenconditie en melktechniek op het bedrijf en hoe kan ik deze beïnvloeden? 
 • Beter Behandelen 
  • Weet u wanneer en waarmee u een koe met mastitis moet behandelen? 
 • Controle en Koppelmanagement 
  • Wat kunt u allemaal met koppelmanagement op het gebied van uiergezondheid? Hoe kunt u uiergezondheid op uw bedrijf controleren? 
 • Studiegroepen 
  • De studiegroepen met elk 8 -10 deelnemers komen regelmatig bijeen. De bijeenkomsten vinden op melkveebedrijven plaats. 

Praktische hulpmiddelen 
Naast de studiegroepen bestaat nog een aantal andere instrumenten om uiergezondheid aan te pakken. Met behulp van het “instrument” kunnen we een bepaald aspect van de uiergezondheid aan de orde stellen. De situatie op het betreffende bedrijf wordt geïnventariseerd en een advies ter verbetering kan gegeven worden. Aandachtsvelden van de instrumenten hierbij zijn o.a.: behandeling, preventie, spenen, melktechniek en weerstand. Kijk voor alle instrumenten die binnen het UGCN beschikbaar zijn op de website www.ugcn.nl