Blauwtong

Indien u jongvee exporteert, dient u zorg te dragen voor het tijdige vaccineren van uw jongvee.