Het Smallenbergvirus

Wat is er tot nu toe bekend over de ziekte…..
Tot op heden is het Schmallenbergvirus gevonden in monstermateriaal van zieke volwassen runderen en van misvormd geboren schapenlammeren. Het is onbekend waar het Schmallenbergvirus vandaan komt. Dit virus was tot nu toe onbekend in de EU. Akabanevirus is een bekende ziekteverwekker bij herkauwers in Azië en Australië. De enige test die op dit moment beschikbaar is, is een PCR-test. Daarmee kan virus aangetoond worden. Echter, virus aantonen lukt alleen bij dieren die ziek zijn en waar het virus in het bloed zit. Deze fase is kort en nu voorbij, dus het insturen van bloed heeft op dit moment geen zin. Omdat het Schmallenbergvirus waarschijnlijk een vector-overdraagbare ziekte is en de vectoren (knutten en muggen) nu niet actief zijn, verwachten we niet dat er nu dieren zijn met virus. We verwachten dat er alleen restanten van het virus  aangetoond kunnen worden bij misvormd geboren vruchten. Deze vruchten zijn al eerder besmet en daarin zijn virusdelen mogelijk achtergebleven. Misvormde vruchten vallen onder de meldplicht, ingesteld door het ministarie van EL&I. Na de melding zal worden gezorgd voor verder onderzoek. Van het Akabanevirus is bekend dat insecten (knutten) het virus overdragen. In hoeverre het Schmallenbergvirus daarin overeenkomst vertoont is nog niet zeker. Het is wel zeer aannemelijk.

Welke symptomen hebben de ooien en lammeren?
De lammeren vertonen ernstige neuromusculaire afwijkingen zoals arthrogrypose (kromme poten), ankylose (vastzittende gewrichten, scoliose en kyfose (kromme ruggen), torticollis (gedraaide nekken), verkorte bovenkaken en afwijkingen aan de hersenen. De geboorte van deze misvormde lammeren gaat soms moeizaam. De ooien zelf vertonen geen ziekteverschijnselen.

Welke symptomen hebben koeien?
Op dit moment zien we geen verschijnselen bij koeien. De verschijnselen die we in augustus/september bij de koeien zagen waren diarree, melkproductiedaling en soms koorts.

Is er nu overdracht van het virus?
Dat verwachten we niet. Het virus wordt door vectoren overgebracht en die zijn nu niet actief. We zien nu geen zieke runderen of schapen en we verwachten nu ook geen runderen of schapen met virus in het bloed.

Gaat het alleen om lammeren, geiten en kalveren of ook om koeien, paarden, kippen en varkens?
Op dit moment worden in Nederland problemen gemeld over lammeren met neuromusculaire (spier-zenuw) afwijkingen. Bij koeien worden op dit moment geen problemen gemeld. Bij de twee misvormde kalveren die bij de GD zijn gemeld, is geen Schmallenbergvirus aangetroffen. Over andere diersoorten zijn geen meldingen bekend.

Waar moeten veehouders op letten?
Op problemen zoals die tot nu toe zijn gezien: diarree, productiedaling en zieke koeien, en op misvormingen bij pasgeboren kalveren en lammeren. Bij moeilijke geboorten is het goed extra alert te zijn op eventuele misvormingen.

Wat moeten veehouders doen als lammeren en kalveren misvormd geboren worden?
Ze moeten deze melden bij de VWA. De dierenarts kan helpen bij verlossingen en niet levensvatbare dieren euthanaseren. 

Bron: Gezondheidsdienst voor dieren

Voor meer informatie zie de GD site