Varken

Binnen Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen zijn erkende varkensdierenartsen werkzaam. Op al onze varkensbedrijven komen we 1x per 4 weken langs voor de bedrijfsbegeleiding (Dierenartsencombinatie Balkbrug – Nieuwleusen). Tijdens het bedrijfsbezoek komen diverse onderdelen aanbod en afhankelijk van de knelpunten die er zijn, wordt hier op ingespeeld. Meestal worden elke maand ook de kerngetallen geanalyseerd om zo (vroegtijdige) problemen op te sporen.

We kijken jaarlijks naar de DierDagDosering (DDD) op het bedrijf. De laatste jaren wordt er steeds meer gesproken over het antibiotica gebruik binnen de varkenshouderij. Het is niet eenvoudig om per bedrijf het antibiotica gebruik uit te rekenen. Daarom heeft men een kerngetal in gebruik genomen, namelijk de DierDagDosering (DDD). Deze waardes kan men bij elkaar optellen en zo kan een waarde worden berekend die goed te vergelijken is met andere bedrijven. Zo proberen wij het antibiotica gebruik op al onze bedrijven laag te houden of omlaag te krijgen.  

Tevens is Diergeneeskundig Centrum Dalfsen onderdeel van Varkensartsen Twente – Salland. Klik hier voor meer informatie over Varkensartsen Twente – Salland.